Adoptieprocedure

 

Voorbereidingen


Samen met de vrijwilligers in Griekenland zoeken wij zorgvuldig de honden uit die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen.
Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, hebben verreweg de meeste honden nog steeds vertrouwen in de mens. De honden worden voor zover mogelijk, geselecteerd op sociaal gedrag naar mens en dier.


Voordat de honden naar Nederland komen, worden ze eerst gecontroleerd door de dierenarts. Ze krijgen een chip, worden gevaccineerd, ontvlooid en ontwormd. Pups hebben vaak nog vervolgentingen in Nederland nodig. 
De gegeven Rabiës inenting in Griekenland heeft de geldigheid van één jaar.

 

De dierenarts controleert ook het hart en de longen en beoordeelt de algehele gezondheidstoestand.
Alleen volwassen honden kunnen worden getest op ziektes zoals Leishmania en Ehrlichea. 

Zonder gezondheidsverklaring gaat het dier niet op reis. 

 

Kosten


Voor een hond/pup vragen wij een vergoeding van  € 295,-.
Dit bedrag is een onkostenvergoeding voor het dierenarts-consult, de benodigde inentingen en Rabiës-vaccinatie, het chippen, een Europees dierenpaspoort, de vlucht naar Nederland en de kosten van opvang na aankomst in Nederland. 

 

 

Samenvattend; de vergoeding die wij vragen voor de hond is, in de meeste gevallen, net kostendekkend. Onverwachte tegenslagen worden opgevangen door donaties.  

 

 

Start procedure en kennismaking met de hond.

 

Serieuze belangstelling voor een hond kan men laten blijken door een adoptieformulier in te vullen. Bij elke hond staat een link naar het formulier onder de foto's van de hond op deze website. 

Hierna nemen wij zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact op.
Indien het bestuur, in samenspraak met het gastgezin, na dit eerste contact de indruk heeft dat deze aanvrager een goed baasje zou kunnen zijn voor deze hond, dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om het hondje in het gastgezin te bezoeken.

Na dit bezoek hebben wij wederom contact met de aspirant-adoptant, en met het gastgezin, teneinde de wederzijdse kennismaking te bespreken en evalueren.

Indien beide partijen (Dog Rescue Greece en aanvrager) besluiten de adoptie door te willen zetten, komt één van onze vrijwilligers bij de aspirant-adoptant langs voor een kennismaking.


Indien er een positief resultaat is van hetgeen hierboven staat beschreven, wordt een adoptiecontract opgesteld en krijgt de adoptant deze per mail toegestuurd, alsmede informatie-folders over de geestelijke en lichamelijke verzorging van de hond. 


In het contract staan de voorwaarden voor de plaatsing van de hond, zoals de verplichting van de adoptant om de hond te voorzien van de best mogelijke (medische) zorg.

Wij verwachten van de adoptanten een maximale inzet.


Dog Rescue Greece stelt het belang van de hond op de allereerste plaats en bestuursbeslissingen zijn ten alle tijde doorslaggevend. 

 

Nazorg


Na de adoptie neemt onze nazorgmedewerker contact op met de adoptant teneinde eventuele vragen te beantwoorden en nazorg te verlenen.


Blijf op de hoogte
Meld je aan bij onze nieuwsbrief:
Naam:

E-Mail:

Doneer


Agenda

Onze Sponsors


Contact Bestuur ANBI Hondengedragsspecialisten Nieuws