Wettelijke Regelgeving

De wettelijke regelgeving die van toepassing is op Stichting Dog Rescue Greece

Volgens de huidige wettelijke regelgeving is een stichting bedrijfsmatig bezig met de opvang van en handel in dieren in het algemeen als de activiteiten met een zekere omvang en regelmaat worden uitgeoefend.
Wij halen regelmatig dieren die nog geen eigenaar hebben naar Nederland en daarom valt de Stichting Dog Rescue Greece onder deze regelgeving.
Onze belangrijkste taak is het herplaatsen van Griekse (zwerf)honden in Nederland. Daarnaast dragen we bij aan het laten neutraliseren van de zwerfhonden in Griekenland.

Er is sprake van bedrijfsmatige opvang en handel als de geïmmigreerde dieren tegen een vergoeding bij anderen dan bij familie of vrienden worden afgeleverd, ook al betreft het slechts een vergoeding voor de werkelijk gemaakte onkosten voor onderzoek, opvang, vaccinaties, reis, enz.
De bedrijfsmatige opvang van en handel in honden houdt in dat wij als stichting ons moeten houden aan de wettelijke regelgeving voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting.

Stichting Dog Rescue Greece voldoet aan deze wettelijke regelgeving, zoals die is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit houdt in dat de stichting is geregistreerd bij de genoemde Rijksdienst, de vakbekwaamheid is geborgd en de administratie van de stichting inzicht biedt in de verblijfplaats van de honden in Nederland.

Stichting Dog Rescue Greece is tevens in bezit van erkenning door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op het dierwelzijn als het gaat om onder meer transport van levende dieren en ziet toe dat de Europese en Nederlandse regelgeving gehandhaafd worden.

De stichting heeft de volgende wettelijke statussen:

  • Stichting Dog Rescue Greece is een ANBI geregistreerde stichting en als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Belastingdienst onder het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)- nummer 851530175.
  • Indien u doneert aan een stichting met een ANBI- status, is deze donatie, onder voorwaarden, aftrekbaar. Alle actuele informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
    Ga voor meer informatie naar: www.belastingdienst.nl en vul in het zoekveld ‘ANBI’ in.
  • Stichting Dog Rescue Greece staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55015964.
  • Stichting Dog Rescue Greece staat geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en beschikt over een verplicht Uniek Bedrijfsnummer (UBN) dat verband houdt met het bedrijfsmatig verkopen, opvangen en afleveren van dieren. Ons UBN is: 6798725.
    Hierdoor voldoen wij aan de wettelijke eisen per 01-01-2015.
  • Stichting Dog Rescue Greece beschikt over NVWA erkenning inzake art. 8.7 van de Regeling handel levende dieren en levende producten. Het aan ons toegekende EG-nummer is: 310381.