Fiscale schenking

Doneren met belastingvoordeel

Stichting Dog Rescue Greece heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat u aan ons kunt doneren met belastingvoordeel.

Dog Rescue Greece 01 ANBI geregistreerd

Gewone giften

Incidentele giften of periodieke giften zonder overeenkomst, die u doet aan Dog Rescue Greece zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de volgende voorwaarden:

  • u doet de vrijwillige gift rechtstreeks aan Dog Rescue Greece, zonder hiervoor een tegenprestatie van Dog Rescue Greece te ontvangen,
  • u kunt schriftelijk uw gift aantonen met bankafschriften of kwitanties, als de Belastingdienst hierom vraagt.

De hoogte van de aftrek is beperkt:

  • er geldt een drempelbedrag van 1% van uw (drempel)inkomen (minimaal € 60) en uw giften zijn slechts aftrekbaar voor zover ze hoger zijn dan dat drempelbedrag,
  • er geldt een maximum aftrekbaar bedrag van 10% van uw (drempel)inkomen.

Periodieke giften

Periodieke giften met overeenkomst die u doet aan Dog Rescue Greece zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de volgende voorwaarden:

  • u heeft de periodieke gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met Dog Rescue Greece (alleen giften die u doet na het afsluiten van deze overeenkomst tellen mee),
  • u maakt periodiek (minimaal eenmaal per jaar) bedragen over naar Dog Rescue Greece, zonder hiervoor een tegenprestatie van Dog Rescue Greece te ontvangen,
  • uw periodieke gift wordt overeengekomen voor een periode van minimaal 5 jaar.

De hoogte van de aftrek is niet beperkt:

  • er geldt geen drempel en geen maximumbedrag, u mag al uw giften volledig aftrekken.

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheden die de Belastingdienst biedt, kunnen wij u het formulier “Overeenkomst periodieke giften” toesturen. U kunt dit formulier ook downloaden van de site van de Belastingdienst.

Meer informatie over giften aan een ANBI kunt u vinden op de site van de Belastingdienst met als zoekterm “overeenkomst periodieke giften in geld”, of door hier te klikken: [Periodieke giften]

Ons IBAN-nummer is:
NL91 INGB 0007315771 t.n.v. Stichting Dog Rescue Greece

U kunt ook uw vragen per email aan ons stellen: info@dogrescuegreece.nl

Dog Rescue Greece is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI met RSIN-nummer: 851530175