Hoe groot wordt de hond?

Hoe groot wordt de hond?

Het is een vraag die belangstellenden geregeld aan ons stellen. Een vraag die zelden eenvoudig te beantwoorden is.

Om echt zekerheid te hebben over de grootte van een hond, kun je eigenlijk maar twee keuzes maken: je kiest voor een volwassen hond of je kiest voor de puppy van een rashond, waarvan de volwassen grootte bekend is.

Wie bij ons een hond wil adopteren verliest sowieso één van deze keuzes, onze honden zijn bijna altijd van gemengd ras en we kunnen er meestal alleen maar naar raden wie één van de ouders is. De moederhond is vaak wel bekend als er een nest met puppy’s wordt gevonden, maar wie de vader is blijft onbekend.

Het is dus een kwestie van kijken naar de moederhond en naar bepaalde uiterlijke kenmerken van de puppy’s om een inschatting van de volwassen grootte te kunnen maken.

Grote hond Kleine hond 02

Regelmatig geven belangstellenden aan graag een puppy te willen adopteren, maar dat die puppy als volwassen hond niet al te groot mag zijn. U begrijpt wel dat de combinatie puppy van gemengd ras en eisen aan de volwassen grootte een hele lastige combinatie is.
Er kan veel gebeuren tussen het moment dat de puppy 15 weken oud is en mag reizen en de volwassenheid die bij de meeste puppy’s na ongeveer een jaar bereikt is.

Wat is groot?

Dan is er nog de vraag, wat is groot? De één vindt 40 à 50 cm schouderhoogte al groot, terwijl wij dat als middelmaat zien. Bij groot denken we toch wel aan 60 à 70 cm schouderhoogte. Kleinere honden zijn voor ons honden die een schouderhoogte van maximaal 40 cm bereiken.
Het is dus om meerdere redenen erg lastig om aan wensen omtrent de volwassen grootte van een puppy tegemoet te komen.

Grote hond 01
Alternatieven

Je zou denken, dan blijft alleen over om voor een volwassen hond te kiezen. Nou hebben we gelukkig geweldige volwassen honden beschikbaar voor adoptie. U kunt bij onze honden ter adoptie een keuze maken op geboortejaar of kiezen voor de “Oldies but Goldies”. Hierover kunt u meer lezen in het artikel over oudere honden.

Toch is er nog een optie, namelijk om eens objectief na te gaan of de in gedachten bestaande nadelen van een grote hond nou echt wel zo terecht zijn. Er zijn in Amerika en Australië onderzoeken gedaan naar de kenmerken van grote en kleine honden in een gezinssituatie. Een beknopte samenvatting van deze onderzoeken is in dit artikel verwerkt.

Karakter

Formaat is niet de belangrijkste factor bij het kiezen voor de juiste hond. Het gaat er allereerst om of het karakter en het energieniveau van de hond goed bij u passen.

Doorgaans zijn kleinere honden drukker, energieker, prikkelbaarder, nerveuzer en eigenwijzer dan grotere honden. Bovendien laten kleinere honden zich veel sneller horen met – soms aanhoudend – geblaf en gekef.

Grotere honden zijn doorgaans trouwer, gehoorzamer en aanhankelijker dan kleinere honden. Ze hechten zich sneller en sterker aan hun baasjes, zijn kalmer, rustiger en hebben vaak ook een zachter karakter. Grotere honden zijn in al die opzichten dus prima gezinshonden.

Hoe vaak gebeurt het niet dat de grotere honden zich eerder door de kleinere honden laten intimideren dan andersom?

Grote hond Kleine hond 01

Het spreekt voor zich dat voor alle honden geldt dat hun genegenheid mede gekoppeld is aan de verzorging die ze krijgen en de veiligheid die ze ervaren.

Ruimte en verzorging

Het is waar dat grotere honden meer fysieke ruimte innemen, zowel met hun postuur als met hun mand, kleed, bench, enz. Het is daarom wel belangrijk om na te gaan of u zowel binnenshuis als buitenshuis een bij de hond passende leefomgeving heeft.

In de beleving kan het anders zijn, juist omdat kleinere honden door hun drukkere karakter meer bewegingsruimte nodig hebben.

Opvoeding, training en beweging

Veel hondentrainers geven aan dat over het algemeen de grotere honden makkelijker zijn om te trainen. Dit komt door hun vermogen om snel door te hebben wat de bedoeling is en beter (langer) iets te kunnen onthouden. Letterlijk een grotere hersencapaciteit dus.

Ook zijn grotere honden door hun bouw en uithoudingsvermogen in staat tot langduriger activiteiten zoals lange wandelingen, meelopen met de fiets, enz.
Wel hebben ze door hun grootte een baasje nodig die ze fysiek in bedwang kan houden op momenten dat ze in een enthousiaste bui hun eigen gang willen gaan.

Beschermend

De grotere honden hebben als bijkomend voordeel dat ze behoorlijk intimiderend over komen en dat je als baasje een veiliger gevoel hebt als je in het donker met je hond buiten loopt.
Mocht je iemand tegenkomen die slechte bedoelingen heeft, dan zal die zich eerder bedenken bij het zien van een flinke hond dan bij het zien van een kleine hond.

Grote hond 02
Omgang met kinderen

Voorop staat dat het de verantwoordelijkheid van de ouders/hondenbaasjes is om kinderen te leren respectvol met honden om te gaan. Goed gedrag mag niet alleen van de hond verwacht worden, maar zeker ook van de kinderen.

Het lijkt een logische keuze om een kleinere hond te nemen als er nog kleine kinderen in het gezin zijn.
Echter, het grote risico hiervan is dat de kinderen de hond als speeltje gaan zien, omdat de hond mogelijk kleiner is dan het kind zelf. Dat zal bij een grotere hond niet zo snel gebeuren.

Kleinere honden blijken doorgaans helemaal niet zo blij te zijn met het spelen en stoeien met kinderen. Ze vertonen ook eerder de neiging het kind te willen overheersen en zijn ook bijteriger, zelfs al is dat op een speelse manier.

Bij grotere honden is het mogelijk dat kinderen eerst wat bang zijn, juist vanwege het postuur van de hond, maar grotere honden zijn goed in de omgang met kinderen en ook prima geschikt als speelkameraadjes. Ze kunnen beter dan kleinere honden het soms drukke gedrag van kinderen verdragen, ze zijn toleranter en fysiek ook meer bestand tegen het soms onhandige gedrag van kinderen.

Uit de onderzoeken blijkt dat grotere honden een sterkere band met kinderen ontwikkelen en zich instinctief ook meer beschermend over de kinderen opstellen.

Conclusie

Het is niet vanzelfsprekend dat een kleinere hond een betere gezinshond is, zelfs niet als er kleine kinderen in het gezin zijn.
De meeste honden die via ons een nieuw baasje vinden zijn als volwassen hond tussen de 40 en 60 cm groot en blijken in de praktijk geweldige gezinshonden te zijn. Zeker niet te groot, ook niet voor de in het gezin aanwezige kinderen.

Wellicht is dit voor u reden om niet al teveel waarde te hechten aan de volwassen grootte van de puppy die u op het oog heeft, maar u te richten op de juiste opvoeding en begeleiding om de hond van uw keuze, van welk formaat dan ook, tot een geweldige gezinshond te zien opgroeien.

Grote hond 03